„Маркетингов анализ на фирмената дейност” (на примера на Параходство „Българско речно плаване” АД – Русе)

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2012-05-10
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 56 стр.
Университет: Русенски университет
Специалност: Маркетинг
Цена:
 (80 лв) 64.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 16.00 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (210KB)          Html format .Html (161KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

параходство, българско речно морско плаване, Русе, БРП, история, предмет на дейност, транспортни услуги, маркетингови проучвания, SWOT анализ, пазарни позиции, ро-ро, маркетинг инструментариум, флот, товарооборот, пътническо плаване, спедиция, ферибот, пристанищна дейност, пътническо плаване

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Темата на магистърската теза не е избрана случайно – от една страна заради лидерството на дружеството Параходство Българско Речно Плаване АД, на разглеждания пазар на услуги, от друга – фактът, че е налице повече от 75 години постоянство на пазара и непрекъснато усъвършенстване на фирмата на фона на постоянна конкуренция и променяща се конюнктура на пазара.

Първа глава разглежда ролята на маркетинга, като маркетинговото проучване е засегнато като теория. Направен е кратък преглед на фирмената дейност на Параходството.

Втора глава е разделена на шест части, които изследват пазарът на услуги и Параходството в частност от гледна точка на маркетинга и маркетинговия микс. Разгледани са въпроси относно характерни особености на избрания вид услуги, като обект на обмен на националния и международен пазар, фирмена структура на българския пазар за съответния вид услуги, пазарни позиции на дадения вид услуги, и т. н.

Трета глава е посветена на анализ на Дунавския фрахтови пазар и на Параходството като част от този пазар, като анализът се задълбочава във финансовия аспект от фирмената дейност на Параходство БРП.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек