Логистични дейности в „Зърнени храни България“ АД и възможности за тяхното подобряване

Вид: курсова работа
Прибавен: 2011-07-24
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 34 стр.
Университет: Икономически университет - гр. Варна
Специалност: Икономика на търговията
Предмет: Логистика
Цена:
 (55 лв) 49.50 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.50 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (1.68MB)          Html format .Html (173KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

логистика, система, елементи, Зърнени храни България, разходи, дейности, доставяне на материали, складиране, транспортиране, снабдяване, производство, пласмент, проблеми, логистична верига

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Целта на настоящата кърсова работа е да очертае теоритичните аспекти на логистиката и възоснова на анализ на логистичните дейности на фирма „Зърнени храни България” АД да разкрие възможностите за тяхното усъвършенстване.

За постигане на така заложената цел следва да бъдат решени основни задачи свързани с:
- определяне на същноста и мястото на логистиката;
- оценка за състоянието на фирмените логистични дейности при складиране, закупуване и обработването, производството при реализацията и транспотирането;
- разкриване на възможности за подобряване на логистичните дейности на фирма „ Зърнени храни България”.

Обекта на изледване в настоящата курсова работа е фирма „Зърнени храни България”АД, което предопреля използването на разнообразни информационни източници предоставящи информация за нейната структура, дейност, развитие и перпескриви. Такива източници биват: Междиден доклад за дейноста на „Зърнени грани”, Консолидиран финандов отчет за 2007, 2008 година, Проспект за предлагане за продажба на до 25 617 840 обикновени акции, издадени от „Зърнени храни България”АД

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек