Счетоводни аспекти на отчитането на жилищните кредити в Търговска Банка "Прокредитбанк"

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2008-04-03
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 69 стр.
Университет: Стопанска академия
Специалност: Счетоводство и одит в банките
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (206KB)          Html format .Html (70KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

търговски банки, “Прокредитбанк”, жилищни кредити, банков кредит, счетоводно отчитане, кредити за жилища, кредит за строеж, рефинансиране, кредитна политика, докуменооборот, искане за отпускане на кредит, обезпечение, лихви

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Кредитните отношения възникват още в древността. Целта им е разпределението на парични ресурси. Банките приемат свободните парични средства на тези, които ги имат, под формата на депозити, и ги разпределят между тези, които временно се нуждаят от тях, под формата на кредити. Има случаи, в които използването на кредити е много по-удачен вариант от влагането на наличните парични средства.
Нуждата от дом е жизнена необходимост на хората. Но цената на жилищата е висока. Ако разчитат единствено на спестяванията си, повечето от хората не биха могли да се сдобият със собствено такова дълги години от живота си. Ето защо прибягват до жилищните кредити, които банките отпускат.

Целта на настоящата дипломна работа е да покаже практическия аспект на целия отчетен жилищно-кредитен процес – от момента на получаване от страна на банката на документите за кандидатстване до окончателното му погасяване. Ще се разгледат етапите на получаване и разглеждане на документите, одобряването и усвояването на кредита, начисляване на лихвите, просрочията /ако има такива/, провизирането, погасяването на лихви и главници, обслужването на нередовни кредити и отнасянето им при необходимост към различните групи рискови експозиции. Ще се разгледат още и счетоводната политика на Търговска Банка Прокредитбанк и възможностите за усъвършенстване на кредитния процес.

При разработката са използвани много литературни източници, предимно от български автори: В. Меразчиев, Д. Дамянов и В. Божков, Г. Баташки, С. Йотов и др., както и материали от интернет. Използвани са също и Вътрешни правила на Прокредитбанк.

Специални благодарности искам да изкажа на служителите и кредитните инспектори от Прокредитбанк за тяхната отзивчивост, любезност и компетентни консултации и отделеното време. Благодарности искам да изкажа и на научния си ръководител доц. д-р В. Меразчиев и ст. Ас. Д. Ималова за помощта, която ми оказаха в процеса на разработката.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек