Финансов анализ на инвестиция в ДМА

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-11-17
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 9 стр.
Университет: СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Специалност: Счетоводство и контрол
Предмет: Финанси
Цена:
 (29 лв) 27.55 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.45 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (45KB)          Html format .Html (14KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

финансов анализ, инвестиция, ДМА, приходи от дейността, разпределение на разходите, амортизации, определяне на равновесна точка (BEP анализ), вътрешна норма на възвращаемост, нетен паричен поток

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

“Оптима” ООД Русе е промишлено предприятие, произвеждащо голям набор от полиетиленови торби за ежедневна употреба, различни видове опаковки за продукти от хранително-вкусовата промишленост, пластмасови бутилки, както и изделия за бита от пластмаса и фолио.

Мениджърът по продажбите предлага на Общото събрание на съдружниците да се направи покупка на нова машина за производство на 1.5 л пластмасови бутилки за минерална вода, което би довело до желаното по-ефективно производство за бр.бут./ден, във връзка с появата на нови клиенти.След приемане с единодушие предложението на мениджъра по продажбите, поради недостиг на оборотни средства, съдружниците решават да прибегнат до привличането на парични средства в размер на 92 000 USD ( при курс 2.20 – 202 400 лв ), внесени от тях като безлихвен заем (т.е.финансират дзужеството със собствен капитал).

Общото събрание взема и друго решение: от набраните собствени средства за тази инвестиция да не се разпределят дивиденти между съдружниците, т.е. тези средства да бъдат освободени по договор за възнаграждение с цел да се създадат предимства на “Оптима” ООД, когато сделките й вървят зле, както и при необходимост предприятието да може да поема допълнителни задължения.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек