Плосък данък - предимства и недостатъци

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2009-01-16
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 48 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (197KB)          Html format .Html (56KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

плосък данък, данъчно облагане, данъчна политика, данъчно бреме, ставки върху дохода, работна заплата, осигурителен доход, бюджет, дабъчна реформа, данъчен клин, свръхданъчно бреме

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Данъчната политика е един от основните инструменти, с които държавата може да оказва въздействие върху развитието на дадена икономика и върху темповете на изменение на основни макроикономически показатели, стоящи в основата на растежа на националния доход.

Много често в икономическата литература се изтъква фактът, че степента на намеса на държавните структури в механизмите на преразпределение на ресурси между икономическите субекти играе решаваща роля в процеса на вземане на икономически решения относно предлагането на труд, нивата на спестявания и инвестиции и поемането на риск при осъществяване на различни стопански дейности.

Данъците са принудителен трансфер на средства към държавата, с които тя финансира разходите си във връзка с предоставянето на публични блага и услуги. При определянето на размера на данъчната тежест и на степента на изземване на финансови ресурси от стопанските субекти трябва да се постигне баланс между нуждата от финансиране на правителствените разходи и необходимостта от стимулиране на икономическия растеж. Това е едно от най-големите предизвикателства пред съвременните данъчни системи, които се стремят към прозрачност, справедливост и създаване на конкурентни предимства с оглед постигането на благоприятни условия за икономическо развитие.

Актуалността на темата се определя от въвеждането в България на плосък данък. От 1 януари 2008 влезе в сила облагането на доходите на физически лица със ставка в размер на 10%.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек