Плосък данък - предимства и недостатъци

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2009-01-16
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 48 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (197KB)          Html format .Html (56KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

плосък данък, данъчно облагане, данъчна политика, данъчно бреме, ставки върху дохода, работна заплата, осигурителен доход, бюджет, дабъчна реформа, данъчен клин, свръхданъчно бреме

Частично (кратко) резюме на темата

Данъчната политика е един от основните инструменти, с които държавата може да оказва въздействие върху развитието на дадена икономика и върху темповете на изменение на основни макроикономически показатели, стоящи в основата на растежа на националния доход.

Много често в икономическата литература се изтъква фактът, че степента на намеса на държавните структури в механизмите на преразпределение на ресурси между икономическите субекти играе решаваща роля в процеса на вземане на икономически решения относно предлагането на труд, нивата на спестявания и инвестиции и поемането на риск при осъществяване на различни стопански дейности.

Данъците са принудителен трансфер на средства към държавата, с които тя финансира разходите си във връзка с предоставянето на публични блага и услуги. При определянето на размера на данъчната тежест и на степента на изземване на финансови ресурси от стопанските субекти трябва да се постигне баланс между нуждата от финансиране на правителствените разходи и необходимостта от стимулиране на икономическия растеж. Това е едно от най-големите предизвикателства пред съвременните данъчни системи, които се стремят към прозрачност, справедливост и създаване на конкурентни предимства с оглед постигането на благоприятни условия за икономическо развитие.

Актуалността на темата се определя от въвеждането в България на плосък данък. От 1 януари 2008 влезе в сила облагането на доходите на физически лица със ставка в размер на 10%.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.46 сек