Данъчна политика – тенденции, състояние

Вид: казус
Прибавен: 2008-07-30
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 13 стр.
Университет: Нов български университет
Предмет: Макроикономика
Цена:
 (29 лв) 27.55 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.45 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (64KB)          Html format .Html (33KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

данъчна система на България, фискална политика, данъчно законодателство, Европейски съюз, данъчна структура, лично подоходно облагане, корпоративно подоходно облагане

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Данъчните системи на отделните страни се формират под въздействието на цял комплекс от исторически, икономически, политически и социални условия. Във всички случаи подборът на данъците в данъчната система, тяхната структура, равнището на данъчните ставки, данъчната база, данъчните облекчения и намаления и др. имат ярко изразен национален характер. Заедно с това, развитието на интеграционните процеси и глобализацията на стопанската дейност налагат хармонизацията на данъчното законодателство в регионален и даже в световен мащаб. Това поставя пред всяка страна трудната задача да търси оптимално съчетаване и адаптиране на националните особености и конкретните проблеми на данъчното облагане с международните тенденции и стандарти. Не случайно процесът е продължителен и сложен даже в такива, достигнали висока степен на интеграция, общности като Европейския съюз (ЕС). Той е още по-труден за страни като нашата ­ дълго изолирана от световното стопанство и в период на продължителна рецесия.

Смисълът на фиска е в събирането на средства за материалното обезпечаване на обществения ред, при който се гарантира живота и имуществото на гражданите. Така всеки човек, поради своята съпричастност към обществото, носи определени отговорности пред себе си, своите близки и съграждани.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек