Планиране на одита и одиторска програма

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-07-28
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 19 стр.
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (95KB)          Html format .Html (29KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

одит на фирмена счетоводна документация, органи на одита, обхват и фази на одита, принципи на одита, видове одиторски риск, последователност при изготвяне на одиторски доклад, документация при одита, планиране на одита, заверка (атестация) на фирмен счетоводен одит ФСО), изготвяне на одиторска програма

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

От особено важно значение е при годишното счетоводно приключване и последващата проверка от дипломиран експерт счетоводител (или одит), е да се направи ясна и отчетлива оценка и счетоводна реализация на основните приходни и разходни пера, сметките да се водят с чисти обороти, при необходимост във фирмата да се води аналитично отчитане и т.н., което правилно счетоводно отчитане ще спомогне фирмата във всеки един момент да има информация относно финансовото си състояние, приходите и разходите през текущия период, възможностите за инвестиции от страна на ръководството на фирмата, както и възможностите за минимизирането на негативни финансови резултати и последици ако са открити такива в текущата дейност на предприятието.

Одитът по своята същност представлява независима проверка на годишен или междинен счетоводен отчет на дадено предприятие или финансов институт и представяне на заключителните резултати от проверката в одиторски доклад чрез изразяване на крайно одиторско мнение с представяне на основните насоки и констатираните нередности ако са открити при проверката. Целта на всеки одит или одиторска проверка се състои във формиране на мнение на дипломирания експерт-счетоводител относно достоверността на годишния счетоводен отчет и финансовото състояние на предприятието или финансовия институт /банки, организации и т.н. дружества, подлежащи на задължителна годишна одиторска проверка, заверка и доклад от дипломирани експерт счетоводители или одиторско предприятие/ на база изискванията на националното счетоводно законодателство във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на:

1. финансовото състояние на предприятието;

2. отчетения финансов резултат от дейността на предприятието;

3. паричните потоци на предприятието и промените в тях;

4. собствения капитал на предприятието и промените в него.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.38 сек