Анализ и оценка на рисковите експозиции и провизии на банките

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-07-29
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 11 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Счетоводство и контрол
Предмет: Анализ на финаносвите отчети на финансовите предприятия
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (85KB)          Html format .Html (23KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

рискови експозиции, провизии на банките, документарни акредитиви, задбалансови експозиции, конверсионен коефициент, вземания от финансови институции, обезпечаване на сделка, емитиране на ценни книжа, рискови тегла

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Банката оценява и класифицира рисковете си експозиции, когато са налице доказателства за влошаване. Ако банката има повече от една експозиция към лица, които се разглеждат като носители на риск, тези експозиции се класифицират в групата с най-висока степен на риск.
Рисковите експозиции се оценяват и класифицират на база степента на риск, срока на забавата на изискуемите суми по тях, оценката на финансовото състояние на длъжника и източниците за изплащане на неговите задължения.

Показателя “степен на провизираност на вземанията от ФИ” се изчислява като провизиите в баланса за вземания от финансови институции / брутната стойност на вземанията от финансови институции.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек