Анализ и оценка на финансовото състояние на фирма “Лирекс БГ” ООД за периода 2004 г. – 2007 г.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2009-07-17
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 82 стр.
Университет: Икономически университет – Варна
Специалност: Счетоводство и контрол
Цена:
 (99 лв) 79.20 лв (нова цена)
  (Спестявате 19.80 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (250KB)          Html format .Html (69KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

финансов анализ – функции и задачи; методи: на сравнението, на групировката, балансов, на детайлизацията, на верижните замествания, на разликите, индексен, на корелационния анализ, графичен; анализ на собствеността и капиталовата структура, анализ на имуществената структура, финансово равновесие, анализ на ликвидността, платежоспособност, анализ на обращаемостта на активите, анализ на задлъжнялостта, анализ на рентабилността, анализ на приходи и разходи

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Всяка стопанска дейност осъществявана от дружеството можем да разгледаме като съвкупност от функции. Наред с основните управленски функции е и анализът, като предпоставка за осъществяване на всяка една от тях. За разлика от икономическия анализ, който се характеризира с всеобхватност, финансовият анализ е насочен към конкретно изучаване на стопанските резултати и обуславящите ги фактори от стопанската дейност на отделното дружество и неговите основни конкуренти. Основната цел на финансовия анализ е създаването на оптимални условия за вземане на обосновани от икономическа гледна точка управленски решения относно фирменото поведение. В съответствие с основната цел, могат да бъдат дефинирани нейните главни функции. Първата от главните функции е информационно-аргументираща. Преработвайки чрез своите средства и методи разнородна информация, финансовият анализ я трансформира в специфична аналитична информация, която представлява база за вземане на разнородни управленски решения. Информационно-аргументиращата функция създава предпоставки за реализиране на втората специфична определяща функция, а именно приложно-познавателната. Без нея анализът губи своето значение.

Приложно-познавателната функция е вътрешно присъща на аналитичната система на анализ. Производна на първите две е социално-психологическата функция.

В условията на пазарно стопанство социално-психологическата функция на анализа придобива все по-голямо значение. Посредством анализа, съдружниците и персоналът градят своето отношение, насочено към ефективното използване на ресурсите, търсене на резерви, правилно пазарно поведение, с оглед повишаване на печалбата.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек