Анализ на финансовото състояние по данни от годишните финансови отчети за периода 2006 - 2008 година на фирма "НИРА" ЕООД

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2009-08-06
Рейтинг:
3.75 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 88 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Счетоводство и контрол
Предмет: Финансов анализ
Цена:
 (119 лв) 95.20 лв (нова цена)
  (Спестявате 23.80 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (299KB)          Html format .Html (56KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

анализ на финансово състояние, финансово – стопански анализ, годишни финансови отчети, обращаемост на краткотрайните активи, рентабилност на база активи, оценка на пасива на баланс, отчетност на паричните потоци, балансова печалба, рентабилност на собствения капитал

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Развитието на всяка фирма е силно свързано с финансовото й състояние. Доброто финансово състояние зависи от организацията на дейността на фирмата и далновидното управление на ресурсите, с които разполага.

Осъществявайки своята дейност фирмата се стреми да получи положителен финансов резултат. Той ще осигури нейната финансова независимост и автономност.

Целта на темата „Анализ на финансовото състояние по данни от годишните финансови отчети” е изследването и оценката на постигнатите резултати от фирма „НИРА” ЕООД.
Анализа на финансовото състояние на фирмата изисква изучаването на баланса и отчета за приходите и разходите.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек