Данъчно облагане на търговската фирма по примера на фирма "Фомус" ООД

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2009-11-09
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 60 стр.
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (167KB)          Html format .Html (44KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

данъчно облагане на търговска фирма, субекти на стопанската дейност, видове данъци, техники на облагане, финансов резултат на фирма, реализиран стокооборот, размер на данъчна ставка, данъчен контрол, Закон за счетоводството, корпоративно подоходно облагане

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Ролята на търговията като важен отрасъл на икономиката и фаза на възпроизводствения процес се повишава непрекъснато. Може да се посочи, че тя свързва производството и разпределението с потреблението, като функция на всички стопански структури, изключително тясно свързана с финансово - кредитната система и паричното обръщение, с личното потребление на населението.

Прехода на България към пазарна икономика дава силен тласък на търговията в страната. До голяма степен това се дължи на частната търговия, развиваща се благодарение на приватизацията, реституцията и частната предприемаческа инициатива.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.38 сек