Съставяне на индивидуален сметкоплан

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2010-10-24
Рейтинг:
4.5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 101 стр.
Университет: УНСС
Специалност: Финанси
Цена:
 (70 лв) 59.50 лв (нова цена)
  (Спестявате 10.50 лв, 15%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (184KB)          Html format .Html (131KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

сметкоплан, индивидуален, национален, дебит, кредит, сметка, група, приходи, разходи, счетоводен баланс, печалба, загуба, заеми, ДМА, АБ Арго София,

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Важна част от цялостния икономически модел, който се налага в България, е счетоводният модел за отчитане дейността на предприятието в рамките на отчетния период. Функционирането на счетоводния модел осигурява провеждането на счетоводна политика, част от която е индивидуалният сметкоплан на предприятието.

Съгласно Закона за счетоводство текущото счетоводно отчитане се организира по реда на действащото в страната счетоводно законодателство и по утвърден от ръководството на предприятието индивидуален сметкоплан. Наличието на този специфичен вътрешен нормативен акт е важно условие за правилното организиране и функциониране на счетоводния модел в предприятието.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.38 сек