Проблеми при счетоводното отчитане на финансовите активи и инструменти

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2010-11-22
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 45 стр.
Университет: Стопанска академия „Д. А. Ценов” - гр. Свищов
Специалност: Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
Цена:
 (150 лв) 120.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 30.00 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (210KB)          Html format .Html (175KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

проблеми, счетоводно отчитане, финансови активи, дългосрочни, краткосрочни, инструменти, характеристика, правна регламентация, видове, МСС, НСС, ценни книжа, акции, облигации, компенсационни бонове, жилищно компенсаторни записи, деривативи, фордуърден договор, опционен договор, фючърсен договор, суап, депозит, договорно право, инвестиционни имоти, БенчМарк Груп АД

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Счетоводното отчитане на финансовите активи и инструменти е важно звено на финансовия и глобалния мениджмънт. Резултатите от него стоят в основата на финансовите и инвестиционни решения на съвременните мениджърски екипи и предопределят тяхната рационалност и актуалност за дълъг срок. Финансовите инструменти са едни от основните активи на съвременното капиталово предприятие. Без резултатите от тяхното акуратно отчитане и оповестяване трудно може да се управлява поведението на една фирма на финансовите и паричните пазари. Почти е невъзможно да се изгради финансова и инвестиционна стратегия, които да очертаят контурите на желаното от всички акционери и мениджъри бъдещо трайно и непрекъснато увеличаване на богатството.

Без съмнение ликвидността на активите се предопределя от времето, през което отделните им елементи се превръщат в пари. Всъщност такава е логиката на всяка инвестиция. Всеки влага пари в дадена дейност, за да получи повече пари. Активите обаче са с различна възвращаемост. Някои активи сравнително бързо се превръщат в пари, а други по-бавно. Целият този процес се предопределя от мястото и ролята на всеки актив в общата дейност на фирмата.

Тенденциите за постоянно ускоряване на обращаемостта на капиталите и свързаните с нея изисквания към носителите за висока ликвидност, висока пазарна способност, висока доходност и възможно ограничен риск увеличават актуалността на проблема за счетоводното отчитане на финансовите активи и инструменти и изводите, които се налагат от получените резултати, което от своя страна обуславя все по-интензивното им налагане през последните години в стопанската практика.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек