Организационни и методически въпроси на данъчния контрол

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2011-05-24
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 70 стр.
Университет: Варненски свободен университет
Специалност: Счетоводство и контрол
Цена:
 (150 лв) 120.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 30.00 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (211KB)          Html format .Html (156KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

данъчен контрол, въпроси, аспекти, основи, данък, облагане, политика, роля, система, Национална агенция за приходите, Министерство на финансите, данъчно производство, проверка, ревизия, деклариране, ЗКПО, ЗДДС, ЗОДФЛ, ДОПК, акциз, технология, проблеми, насоки, корупция

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Същността и особеностите на данъчния контрол в България представляват интерес, защото чрез данъчната система може да се направляват значителна част от финансовите дейности в частния и публичен сектор.

Данъците са основният източник на приходи в държавния бюджет и чрез тях държавата финансира своите разходи за предоставяне на публични блага и услуги.

Освен като елемент на фискалната политика, данъчната политика трябва да се разглежда и като важен лост за насърчаване на инвестиционната активност и икономическия растеж. Затова данъчната политика трябва да е гъвкава, но и стабилна с оглед адекватното й приложение.

Основната цел на дипломната работа е да се анализират проблемите на данъчния контрол от организационен и методически характер, както и начините за тяхното разрешаване с цел по-ефективното му и справедливо прилагане.

Постигането на така формулираната цел се реализира чрез решаването на следните задачи:
- Представяне на актуални теоретични възгледи и определения за данъчния контрол, като разновидност на финансовия;
- Характеризиране на системата за данъчен контрол в България;
- Анализ на организацията и методите на данъчния контрол и възможностите за усъвършенстването му като методика и практика.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек