Екологично, социално и познавателно значение на природен парк Витоша.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-08-22
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 102 стр.
Университет: Нов Български университет
Специалност: Икономика на туризма и туризъм
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (108KB)          Html format .Html (59KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

ландшафтна характеристика; хидрографска система, флора и фауна; биологично разнообразие, екология, актуални проблеми, инвестиции; защитени териториални области, туристически маршрути, инфраструктура, национална стратегия, туризъм, алтернативни форми на туризъм.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Динамизмът на съвременния начин на живот е съпроводен с увеличаване ритъма на живот, а оттук стреса, алергиите и хроничните заболявания също нарастват. Хората търсят все повече и по-разнообразни начини за почивка – рекреация, туризъм, спорт, балнеолечение и др.

Близостта на Витоша до най-големия град в България предначертава голям брой преимущества за развитие на туризма. Многообразието на природни ландшафти, обекти на културно-историческото наследство, благоприятните условия за развитие на различни видове спорт, добрата материална база (хижи, хотели, пътна мрежа) могат да задоволят различните нужди на голям брой хора. Тук могат да намерят място както любителите на дивата природа, така и почитателите на удобствата и лукса.

Основната цел на дипломната работа е да се направи характеристика и оценка на Северното подножие на Витоша.
За постигането на тази цел са формулирани следните задачи:
• Анализ и оценка на природните ресурси на Северното подножие на Витоша – географско положение, ландшафтна характеристика, климат, геоложка основа и геоморфоложки форми, почвена характеристика, хидрографска система, растителност, животински свят;
• Анализ и оценка на туристическите обекти и забележителности - защитени природни територии, интересни природни обекти, природозащитен информационен център “Витоша”, културно-историческо наследство, туристически маршрути;
• Анализ и оценка на туризма в северното подножие на Витоша - историческо развитие, основни пътни артерии, хотели, хижи, почивни станции спорт.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.5 сек