Европейските структурни фондове – възможност за реализиране на ефективна туристическа политика в България.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-02-10
Рейтинг:
2.3333 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 70 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство - София
Специалност: Туризъм
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (82KB)          Html format .Html (39KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

Стратегия за участие – цели и обхват, структурни фондове на ЕС, Кохезионен фонд, Националната стратегическа референтна рамка (НСРР), насоки на действие на мерките залегнали в НСРР, програма за развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта (BG 2005/017-353.10.01), подобряване на туристическото обслужване и политика.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Структурните фондове (СФ) са основният инструмент на Европейския Съюз за провеждането на неговата Регионална политика. Една от основните цели на тази политика е постигането на по-голямо икономическо и социално сближаване между страните-членки. (Известно още като Кохезионна политика или Кохезия.) В рамките на тази политика, посредством Структурните фондове се преразпределят средства от по-богатите към по-бедните региони на ЕС. По тази причина често се казва, че Регионалната политика на ЕС е израз на финансовата солидарност между страните-членки. Тя e също така мощен стимул за икономическа интеграция. Правното основание за провеждането на общата Регионалната политика е Глава XVII от консолидирания Договор за Европейската общност озаглавена „Икономическа и социална кохезия”.

След успешно присъединяване към ЕС, страната ни ще може да получава значителна финансова подкрепа от Структурните фондове за своето ускорено социално-икономическо развитие. Получаването на средства от Структурните фондове на ЕС е свързано с изпълнението на специфични изисквания и прилагането на правила и процедури установени от ЕС. В хода на преговорите по присъединяване на България към ЕС, въпросите свързани с използването на средства от Структурните фондове на ЕС бяха разгледани в рамките на “глава 21 - Регионална политика и координация на структурните инструменти”, а Министерство на финансите беше едно от водещите министерства в преговорите по тази глава. В бъдеще на Министерство на финансите е отредена ключова роля в процеса на управление на средствата от Структурните фондове на ЕС.

С цел повишаване осведомеността на широката публика в България относно Структурните фондове на ЕС, дирекция «Управление на средствата от ЕС» при Министерство на финансите e разработила интернет страница посветена изцяло на Структурните фондове (http://www.eufunds.bg).

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.7 сек