Изграждане на инфраструктурен екотуристически проект в град Елена по инициатива на Община Елена и Програма “ФАР”

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-10-25
Рейтинг:
3 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 14 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Предмет: Туризъм
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (78KB)          Html format .Html (37KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

инфраструктурен екотуристически проект - администриране, финансиране, контролинг, оценка; Програма „ФАР – Красива България”; органограма; Община Елена

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Общото разбиране за екотуризма го определя като пътуване до сравнително незасегнати природни местности с цел посетителите да разгледат и да се насладят на природата и всички съпътстващи културни забележителности, като едновременно с това се насърчава съхранението им и се допуска възможно най-ниска степен на въздействие. Екотуризмът е и възможност за развитие на бизнес във всички свързани с него услуги, приоритетно в малки местни предприемачески инициативи, като осигурява социално-икономическа активност на местното население и справедливо разпределение на отговорностите и ползите. Екотуризмът съдържа също важни елементи на природозащитно образование, интерпретация на природното и културното наследство и съответства на всички форми на устойчив туризъм.

Силната ориентация на екотуризма към принципите, ръководните насоки и сертифицирането, основани на стандартите за устойчивост, му отрежда специално място в сферата на туризма. В годините, откакто понятието беше дефинирано за първи път, в България се постигна консенсус по основните елементи на екотуризма, които го характеризират така:
• Екотуризмът в България допринася за опазване на биологичното разнообразие;
• Екотуризмът в България поддържа благополучието на местните хора;
• Екотуризмът в България включва отговорно поведение от страна на туристите и туристическия отрасъл;
• Екотуризмът в България изисква възможно най-ниско потребление на невъзобновяеми ресурси;
• Услугите се предоставят главно от малкия бизнес на малки туристически групи;
• Екотуризмът в България поставя ударение върху местното участие, личната собственост и бизнес възможностите, особено за хората от извънградските райони;
• Екотуризмът в България включва интерпретативен и познавателен елемент

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.38 сек