Културно и природно наследство на област Габрово

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-12-16
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 30 стр.
Университет: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Специалност: Туризъм
Предмет: Управление на културно – туристическите атракции
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (106KB)          Html format .Html (27KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

културно и природно наследство, туристически атракции, екопътеки, турагенции, посетителски поток, стратегии за развитие, средства за подслон, природен резерват, защитени територии, културен туризъм в България

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

На територията на Габровска област са обявени следните защитени местности и територии:

 Природен парк “Българка”
Спецификата на планината, преходът от високия централен Балкан към по-меките заоблености на Източна Стара планина и свързаните с това природни пейзажи, разнообразна флора и фауна, богатото културно наследство способстват за обособяването на Природен парк "Българка".

Той е обявен със заповед № РД- 775 от 09.08.2002 год. на Министерството на околната среда и водите с цел опазване, възстановяване и поддържане на буковите екосистеми и ландшафти, характерни за Стара планина, флора, фауна и културно-историческото богатство на района.

Парковата територия обхваща изворите и водосбора на река Янтра и основните притоци в горната им част и е разположен на обща площ от 21772,2 ха, включваща землищата на девет населени места на двете общини Габрово и Трявна.

В границите на парка попадат: част от националния парк-музей "Шипка-Бузлуджа", ЕМО "Етъра", защитената местност: "Соколски манастир", три защитени местности и четири природни забележителности.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.48 сек