Натура 2000 – роля и значение за туризма

Вид: курсова работа
Прибавен: 2011-02-03
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 11 стр.
Цена:
 (32 лв) 30.40 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.60 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (105KB)          Html format .Html (26KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

Натура 2000, туризъм в България, екология, развитие на алтернативен туризъм, територии в Натура 2000, устойчиви форми на туризъм, WTO (Световна организация по туризъм)

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Европейската екологична мрежа "Натура 2000" е най-голямата европейска инициатива за съхраняване на природното богатство и стимулиране на устойчивото развитие в райони със запазена природа. Създадена е, за да осигури оцеляването на най-ценните биологични видове и местообитания в Европа. Тя не е ограничена до природни резервати, а се основава на много по-широкия принцип на запазване и устойчиво ползване на природните ресурси, при което хората и дивата природа да могат да съжителстват в хармония.

„Натура 2000“ заема централно място в политиката на ЕС по отношение на природата и е забележително доказателство за ангажимента на Европа да работи за запазването на своето богато естествено биологично разнообразие за бъдещите поколения.

Дивата природа и екосистемите на Европа са изложени на опасност. ЕС пое ангажимент да спре намаляването на биологичното разнообразие до 2010 г. и участва в глобално споразумение за значително ограничаване на загубите му. "Натура 2000" е от решаващо значение за постигането на тази цел.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.44 сек