Мотивационни теории

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-09-30
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 11 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (33 лв) 31.35 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.65 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (42KB)          Html format .Html (19KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

фрустрация, съдържателни и процесуални теории, теория на Маслоу за йерархия на потребностите, ERG-теория на Алдерфер, Теория на социално придобитите мотиви на МакКлелънд, двуфакторна теория на Херцберг, теория на очакванията на Врум

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Мотивацията е сложен процес, защото човешката психика е сложна и хората имат сложни съвкупности от потребности. Процесът е сложен и защото условията на труд са различни в широк смисъл и влияят по различен начин на мотивацията. Сложността на процеса произтича и от това, че човекът и условията на средата непрекъснато се променят. Общата цел на мотивационните теории е да се изяснят причините за трудовото поведение. За изследване на възникването, съхранението или промяната в поведението тези теории използват различни фактори (променливи) и се опитват да изяснят взаимозависимостите между тях. Мотивационните теории се диференцират на:
• съдържателни теории;
• процесуални теории.

Съдържателни мотивационни теории.

Те изхождат от основните потребности, които мотивират човека. Занимават се с идентифициране на това, кое в човека или в работната среда подбужда към дадено поведение. Известни са и под названието теории на потребностите. Потребностите се като източник на желания и цели, които формират поведението.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.88 сек