Индивидуализация на терапевтичния подход при деца със специфични трудности в обучението

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2006-10-30
Рейтинг:
4.3333 1 2 3 4 5
(6 гласа)
Дължина: 127 стр.
Университет: Софийски университет св. Климент Охридски
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (63KB)          Html format .Html (46KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

емпирично изследване, метакогниция, етиология на дизлексията, симптоматика на дизлексията, проблеми, терминология, определение за обучителни трудности.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Училището като образователна институция играе голяма роля в процеса на приспособяването на човека към условията на живот. На него се пада и задачата “да намали пропастта между външния и собствения , вътрешен свят” (Rescigno R., 1989)

Много важно е и мястото на училището като основен фактор за формирането на общи интелектуални умения у учениците. В тази връзка процеса на обучение се определя като взаимосвързана дейност на учителя и ученика, която се извършва под формата на сътрудничество между тях. Това сътрудичество се осъществява във форми с определена последователност, като всяка от тях се различава от другите по степента на активност и самостоятелност на участващите в нея педагог и ученик (Ляудис В. Я., 1983; Цонева В., 1989; Larsen S., 1986, 1988). Според този подход за анализ на процеса на обучение, за да е в състояние да бъде партньор в този процес, ученикът трябва да може да извършва саморегулирани действия.

Дейността на ученика при партнирането на учителя, Ларсен определя като използване на знания и умения в по-широк социален контекст от ученика.

Някои от учениците обаче имат определени проблеми в това отношение. От 60-те години на XX век такива случаи стават обект на все по-задълбочени изследвания, за да се стигне до определянето им в т.нар. “обучителни трудности”, терминология, която в последните няколко години търпи още промени. Не можем да пренебрегнем обаче няколко от основните определения на тези нарушения, които показват развитието в изучаването им. Най-общо за обучителни трудности можем да говорим, ако детето не може да достигне съответните за възрастта му академични умения в една или няколко от следните области – устна експресия, слухово разбиране, умения за четене и писане, математически умения. Тези особености могат да са свързани, но не задължително с явна дисфункция на централната нервна система. Но те не се дължат на умствено изоставане, на ниско образование или културологично ниво.
.............
Целта на моята магистърска работа е да направя собствено емпирично изследване. На базата на проучването на теоретичните разработки, посветени на специфичните обучителни трудности при децата, да проведа свое проучване разработено в експерименталната част. В нея ще се опитам да проверя предварително издигнатите хипотези чрез конкретна методика и да направя анализи и изводи, които да ми помогнат в процеса на работата ми като логопед.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.48 сек