Колективно трудово договаряне (на примера на отрасъл “Средно образование”)

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2009-01-17
Рейтинг:
4.5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 68 стр.
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (134KB)          Html format .Html (45KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

колективно трудово договаряне, отрасъл „Средно образование”, трудови възнаграждения, трудова заетост, работно време, почивки и отпуски, осигуряване на социалните дейности, синдикална дейност, примерен колективен трудов договор за СОУ

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Учителите безспорно са най-важният фактор за състоянието и потенциала за развитие на една образователна система. Преди 1989 г. системата е така организирана, че се отдава основно значение на задълбоченото теоретично усвояване на всеки предмет, преподава се по централизирано определен учебен материал и се определят насоките за методическото развитие на учителите. Днес акцентът е поставен върху уменията на учителя да се адаптира към непрекъснато променящите се образователни потребности и новите педагогически изисквания. Въвеждат се елементи на ново учебно съдържание и на нов интегриран начин на преподаване, при което се очаква от учителите да работят съвместно и да развиват по-продуктивни връзки с всеки ученик, родителите и местната власт.

Тези промени поставят нови предизвикателства пред възможностите и мотивацията на учителите. За да поемат тези предизвикателства, учителите се нуждаят от подкрепа и уважение от страна на държавата и обществото. На този етап не е налице обществен консенсус, че такава политика по отношение на учителите е сред важните обществени приоритети. Липсва системата от мерки и действия, чрез която да се преструктурира професията. Направеният по-долу анализ акцентира върху най-съществените проблеми, свързани с учителската професия.

Целта на изследването е да се анализират основните моменти, залегнали в колективното трудово договаряне и в частност изграждането на колективните трудови договори в сектора на средното образование в страната. Задачите пряко отразяват поставената цел.

Обектът на изследване е същността и значението на колективните трудови договори като цяло и в частност тяхната специфика в бюджетната сфера по отношение сключването на колективни трудови договори в средните общообразователни училища в България.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек