Модел за управление на психологическия договор

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-04-10
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 13 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (44 лв) 39.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.40 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (62KB)          Html format .Html (34KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

организационна психология, организационна структура, междуличностни отношения, мотивация и конфликти в социалната организация, управленски решения, развитие на организацията, психологически договор, психологически тренинг, "включено" наблюдение, анкетен метод, анализ на документи (контент-анализ), методи за диагностика на организацията

Частично (кратко) резюме на темата

Обект на организационната психология е социалната организация във фирмата. Социалната организация, която се счита за най-разпространената модификация на съществуване на социалната група в човешкото общество. Социалната организация, която се формира и осъществява конкретна дейност с цел задоволяване на определени социални потребности както на своите членове, така и на обществото като цяло. Но социалната организация е обект на изследване не само от организационната психология, а и от редица други научни дисциплини като социология, управление, педагогика, военно дело, политология и др. Затова и обектът, който изследва организационната психология, не може да бъде използван като критерий за нейното обособяване като самостоятелна научна дисциплина. Такъв критерий единствено може да бъде предметът на организационната психология.

При определяне предмета на организационната психология трябва да бъде взета под внимание съществена обективна даденост – организационната психология представлява един от клоновете на психологическата наука. А психологията днес се превръща в една от значимите области на научното познание, което има важно практическо значение не само за по-доброто познаване на човешката психика и поведение, но и за осъществяване на целенасочени промени в поведението и дейността на индивидите. Предметът на психологията – изследване на разнообразните факти, явления и процеси, които са свързани с най-сложната форма на отражение на материята – психическото отражение, показва сложността на самия изследователски предмет на психологията.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.44 сек