Психология на комуникацията

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-04-07
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 46 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Предмет: Комуникации и връзки с обществеността
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (156KB)          Html format .Html (40KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

комуникации в организацията, общуване, психология на ръководни подходи в организацията, потребности на служителите, вербална и невербална комуникация, убеждаваща комуникация, комуникационен процес, междуличностни конфликти в групата, междугрупови конфликти, дисфункционални конфликти, функционални междугрупови конфликти

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В научната литература през последните години влязоха в оборот като взаимозаменяеми понятията комуникация и общуване. Едно коректно отношение изисква по-точно дефиниране на общото и различното в тези понятия. От чисто психологичен аспект коректно в българския език е използването на понятието общуване. Общуването е феномен, който характеризира психичната същност на обединението на хората. То представлява целенасочен обмен на информация, мисли, идеи, позиции, емоции, оценки между хората, в процеса на съвместна им дейност. Осъществява се посредством езика и други знакови системи. В общуването се проявява отношението на хората един към друг в процеса на съвместната дейност. Общуването е включено в практическото взаимодействие между хората (съвместен труд, игра, учение и т.н.) и обезпечава планирането и организирането й. Общуването е предпоставка за съвместната дейност между хората и едновременно с това и резултат от нея. Посредством общуването дейността се организира, съгласува, но и обогатява.

В индивидуалнопсихичен план общуването е една от главните човешки потребности, чието удовлетворяване предполага процес на едновременно или последователно взаимодействие между хората, постигане на единомислие, общо емоционално преживяване и съгласуваност в реализирането на дадена цел. В и чрез общуването хората се социализират в процеса на своя живот, развиват се като личности.

Комуникацията в организацията от друга страна, е понятие, което се използва в управленската наука и практика за обозначаване на цялостната организация и процеса на професионалното общуване между субординационните нива и по хоризонтала в работните групи, съставящи организациите. Чрез комуникациите в организациите се създава интегритет на хората и групите и целенасоченост на усилията за постигане на организационните цели.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек