Психология на личността – характер, потребности, темперамент

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-02-08
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 12 стр.
Университет: ВСУ „Черноризец Храбър”
Специалност: История
Предмет: Психология
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (44KB)          Html format .Html (21KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

личност, тип личност, психология на личността, темперамент, сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик, характер, интроверт, екстраверт

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Личността като понятие означава съвкупност от устойчивите психологически качества на човека, съставящи неговата индивидуалност. От своя страна индивидуалността е своеобразно съчетание на индивидуалните свойства на човека, отличаващи го от другите хора. А индивидът е отделният човек със съвкупността от всички присъщи на него качества: биологични, физически, социални, психологически и др. В структурата на личността се включват като правило способностите, темперамента, характера, волевите качества, емоциите, мотивацията, социалните нагласи и насочеността на личността.

Способностите са индивидуално устойчивите свойства на човека, определящи неговите успехи в различните видове дейност. Темпераментът включва качества, които определят реакциите на човека към другите хора и социалните обстоятелства. Характерът съдържа качества, определящи постъпките на човека по отношение към другите хора. Волевите качества обхващат няколко специални личностни свойства, влияещи върху стремежа на човека към постигане на поставените цели. Емоциите и мотивацията са преживяванията и подбудите, водещи към дадена дейност, а социалните установки са убежденията и отношенията на човека.

Личността и темпераментът са свързани помежду си така, че темпераментът се явява своего рода обща основа на много други личностни свойства и най-вече на характера. Той обаче, определя само динамичните прояви на съответните личностни свойства.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек