Мениджмънтът в съвременни условия. Качества и поведение на ръководителите според Питър Дракър

Вид: есе
Прибавен: 2009-07-09
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 6 стр.
Специалност: Политология
Цена:
 (25 лв) 23.75 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.25 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (31KB)          Html format .Html (14KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

мениджър, мениджърски функции, поведение на ръководителите, личностни качества, ръководни качества

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Поведението на човека до голяма степен е проекция на социални условия и обстоятелства. Затова и моделите на бизнесменско поведение трябва да се търсят там, където се движат капитали, а колоритът на живота са пазарните отношения и водещия закон е търсенето и предлагането. Това очертава и първия комплекс от основополагащи компоненти на мениджъра, паралелно с подходящата образованост в унисон със съвременните тенденции да се стимулира чувството за самостоятелност, постоянно възпроизвеждащите се инициативност и активност, които заедно с личностната устойчивост (нагласите за добре пресметнат риск), работоспособност и мотивация за успех да маркират базовите характеристики за развитието на личността с този тип поведение. Интензитетът на посочените базови характеристики произтича не само като резонанс от външните предизвикателства на съдбата, но и от вграждането им в структурните компоненти на личността, от специфичната й интензивност, “отвореност” или склонност към едни или други дейности, от доминиращата им ценност в ключовите периоди на нейния живот, а също и от темпераментните особености, водещите дименсии и непоклатимите основи на заложения ни биологичен субстрат, с който все ки идва на този свят. В този смисъл много от обусловеностите в начина на мислене се детерминират от “функционалната асиметрия” (дихотомия) на човешкия мозък, което намира израз при формирането на различните склонности и интереси на хората, в настройката на тяхната професионална насоченост.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек