Мотивиращата сила на възнагражденията в паричните и непаричните им форми

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2009-12-03
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 6 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Аграрен бизнес
Предмет: Управление на човешките ресурси
Цена:
20 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (50KB)          Html format .Html (46KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

монетарни възнаграждения: тринадесета заплата, празнични бонуси, надбавки над работната заплата; заплащане за извънреден труд; заместване и командировки; немонетарни възнаграждения: награди, емоционална мотивация; социални придобивки: допълнително здравно осигуряване, купони за храна

Частично (кратко) резюме на темата

Важно място в процеса на мотивиране заемат и различните бонуси, предвидени във фирмената политика. Дали ще бъдат годишни, ежемесечни или след важни успехи, те се явяват измерител на добре свършената дейност. Те повлияват стимулиращо върху работоспособността на персонала като създават състезателна атмосфера и служителите виждат в тях допълнително възнаграждение за своите усилия и преследват положителни резултати.

Дяловото участие в печалбата като мотивиращ фактор се използва в най-често при управленските нива в организацията. Той цели да се търси винаги най-доброто мениджърско решение за компанията. Често дори заплащането на ръководителите на различни отдели зависи от годишните финансови резултати на компанията, която управляват. Често практикувана е и възможността, която предоставят много компании на своите служители да закупят на преференциални цени или безвъзмездно да получат акции на компанията. Това е начин да се създаде чувство за участие в собствеността на организацията, служителите да се отъждествят с корпоративните цели.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.38 сек