Анализ и оценка на работната заплата в “Капитан дядо Никола”АД – Габрово

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-02-07
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 74 стр.
Цена:
 (99 лв) 79.20 лв (нова цена)
  (Спестявате 19.80 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (192KB)          Html format .Html (146KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

трудови възнаграждения в България, видове трудови възнаграждения, нормативна база за трудовите възнаграждения, отпуски и обезщетения, форми и системи на работната заплата, производителност и заплащане на труда, целеви награди, социално подпомагане

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Целта на дипломната работа е на базата на реален пример за управление на трудовите ресурси в производствено предприятие “Капитан дядо Никола” АД в град Габрово да се разгледат и определят съвременните аспекти на управлението на трудовите ресурси във фирмата, в частност разработването на ефективна система за определяне на трудовите възнаграждения, трудностите и предизвикателствата пред служителите, самото планиране и мотивация на трудовия персонал, както и да се разгледат отрицателните аспекти на цялостния процес на управление на трудовите ресурси в производствените фирми. На базата на така разгледаните и анализирани проблеми да се търсят възможни алтернативи и решения с оглед развитие в максимална степен на ефективен търговски персонал и удовлетворяване изискванията на клиентите. Това става възможно чрез развитието и усъвършенстването на цялостна интегрирана, съобразена с икономическата обстановка и положение в страната, цялостна стратегическа и оперативна система за управление на трудовите ресурси в предприятията с оглед превръщането им в организации от хора, а не в стопански, машинен и сграден фонд.
Задачите за постигане на тази цел са следните:

o Изследване заплащането на труда в контекста на управлението на персонала и в частност като обект на финансово - аналитична дейност;
o Да се посочи връзката между общовалидните теоретични проблеми, свързани със заплащането на труда със сега действащата система на заплащане в страната.

С оглед актуалността на тематиката са използвани източници, обединени в няколко направления: специализирана икономическа литература по тематиката, законова и нормативна база за анализа; статии, коментари и анализи относно проблемите за определяне на възнаграждението в България; интернет източници, както и данни, предоставени от маркетинговия и счетоводния отдел на “Капитан дядо Никола” АД за периода 2004-2006 година.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек