Анализ и оценка на работната заплата в Албена АД

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-02-16
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 82 стр.
Цена:
 (99 лв) 79.20 лв (нова цена)
  (Спестявате 19.80 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (267KB)          Html format .Html (161KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

регламентиране на трудовите възнаграждения в България, видове трудови възнаграждения, работна заплата, осигурителни вноски, специфични възнаграждения, отпуски, обезщетения, заплащане на труда, форми и системи на работната заплата, връзка между производителност и заплащане на труда, „Албена” АД, организационна структура на „Албена” АД, социално подпомагане, целеви награди

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Заплащането на труда или работната заплата е по същество средство за живот на получаващите го и техните семейства, затова то трябва да им осигурява обичайното равнище за живот в Република България.
Основни елементи на заплащането на труда са: основната работна заплата, допълнителните заплащания, определени с Кодекса на труда и други нормативни документи.

Целта на разработване на дипломната работа е да се разкрият основните проблеми при анализа на заплащането на труда в търговските фирми.

Главна цел в управлението на заплащането на труда във всяка фирма е да се създаде такава структура на възнагражденията, която да привлича, задържа и мотивира нейния персонал.

Заплащането на труда заема централно място в дейността на всяка търговска фирма. Основната му цел е да се постигне равновесие между него като стимул за работа и изразходването на способностите, като индивидуален принос към постигане на фирмените цели.

Заплащането трябва да стимулира индивидуалните реакции чрез индивидуална оценка на работещия и степента на неговото производствено наТоварване. При дефиниране обстойно трябва да се осмисля справедливостта на системата на заплащане.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.51 сек