Финансиране на спортните организации в България – източници, нови възможности и предизвикателства

Вид: курсова работа
Прибавен: 2011-02-20
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 16 стр.
Предмет: Спортен мениджмънт
Цена:
 (39 лв) 37.05 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.95 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (105KB)          Html format .Html (34KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), финансиране на спортни организации, Държавна агенция за младежта и спорта (ДАМС), Български спортен тотализатор, спонсорство, спортна собственост, финансово подпомагане, източници на финансиране на спортните организации, спортни федерации, спортни клубове, обединени спортни клубове

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Законът за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) дефинира спортните организации, в качеството им на обществените такива, като сдружения с нестопанска цел, които могат да осъществяват дейност в обществена или частна полза. Те се водят с нестопанска цел, защото нямат право да разпределят печалба между членовете си, било то индивидуални (при спортните клубове) или колективни (при федерациите). В същото време това е първият закон (в сила от 1.1.2001 г., заменил стария Закон за лицата и семейството) който позволява на спортните организации да извършват стопанска дейност (трансфери; спортни услуги на гражданите срещу заплащане; рекламна и публицистична дейност, издавайки методически пособия; търговия със спортни стоки и права на интелектуална собственост), но приходите от тази дейност трябва задължително да отиват за постигане на формулираните в Уставите им цели.

Спортните организации осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по един или няколко вида спорт, развиват и популяризират физическото възпитание и спорта.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек