Привличане чуждестранни преки инвестиции с оглед повишаване на конкурентноспособността на предприятия в сферата на индустрията

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-07-09
Рейтинг:
4.5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 22 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Предмет: Управление на международни инвестиционни проекти
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (79KB)          Html format .Html (64KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

чуждестранни преки инвестиции, конкурентноспособност, индустриална политика, институционална и нормативна база, международни проекти, международно икономическо сътрудничество

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В процеса на присъединяване на България към Европейския съюз от голямо значение е повишаването на конкурентоспособността на българските предприятия и способността им да устояват на конкурентния натиск и пазарните сили. В тази връзка, внедряването на научни постижения, нови технологии и развитието на иновационен потенциал имат решаващо значение за укрепването на българското производство, а оттам и за повишаване на заетостта и постигане на икономически растеж.

Стратегическа цел на Европейския съюз е превръщането му в конкурентна и динамична икономика, основана на знанието и насочена към постигане на устойчив икономически растеж. В контекста на поставената глобална цел се засилва значението на ефективните и гъвкави икономически политики като цяло на правителствата и в частност при управлението на малките и средни предприятия, които ще дадат възможност за развитие на конкурентноспособни предприятия в отделните сектори на икономиката и като цяло за нея.

Съобразно определените цели в Програмата за икономическа реформа, приета от Европейския съвет в Лисабон през 2000г., разширени в Гьотеборг и усъвършенствани в Стокхолм и Барселона, действията на страните членки трябва да бъдат насочени в следните приоритетни области: стимулиране на конкуренцията и предприемачеството; насърчаване на иновациите; осигуряване на по-висока заетост, опазване на околната среда и модернизация на европейския социален модел.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек