Анализ на паричните потоци на фирма Глаксо Смит Клайн - България

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-02-24
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 84 стр.
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (199KB)          Html format .Html (53KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

анализ на паричните потоци на фирма, анализ на печалбата, рентабилност, изграждане на паричен баланс, финансово – стопански анализ на фирма, структура на основни финансови показатели, отчет на паричните потоци, подобряване на контрола и отчетността

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Целта на дипломната работа е да се направи финансов план на една фирма, съществуваща при условията на конкуренция. При разработката е направено изследване на макроикономическата среда и параметрите, които определят планов баланс на ресурсите и източниците на фирмени средства. Задачите на анализа (практически и теоретичен) е на базата на реално съществуваща фирма най-точно и ясно да се определят основните елементи на влияние, да се направи цялостен структурен анализ на вътрешната и външната заобикаляща фирмата среда, на преките и косвени конкуренти, както и анализ на силните и слаби страни на фирмата, възможности и благоприятните страни в развитието й с категоричното възприемане на възможните подходи при последващата оценка на факторите на влияние и възможните направления на работа във фирмата.

Задачите са предимно свързани с подбора на най-точните и ясни средства за осъществяването на такъв финансово - стопански анализ, чрез използване на статистически и балансови данни от фирмата, като анализа да бъде направен освен чрез задълбочено параметризиране на основните фактори, но и проследяване на основните тенденции във фирмата в перспектива.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 1.08 сек