Анализ на платежоспособността на „Лейди София (2006 г. – 2010 г.)

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2012-10-21
Рейтинг:
1.5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 69 стр.
Университет: Стопанска академия „Д. А. Ценов”
Специалност: Финанси
Предмет: Финансов мениджмънт
Цена:
 (120 лв) 96.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 24.00 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (306KB)          Html format .Html (250KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

анализ, платежоспособност, финансово състояние, отчетност, активи, дълготрайни, текущи, чисти оборотни капитали, показатели, коефициенти, финансова независимост, перспективи, баланс, отчет за приходите и разходите

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Платежоспособността е основен показател за оценка на дългосрочната способност на фирмата за обслужване на задълженията с външен характер.

Тази теза следва да се докаже чрез задълбочено проучване, наблюдения и оценки на теоретичната база, свързана с проблемите на финансовата отчетност и финансовия анализ, както и с обстойно запознаване, дефиниране, проучване и анализ на баланса и финансовата структура на конкретна производствена фирма.

В съответствие с темата на магистърския проект и така формулираната изследователска теза са определени обектът, предметът и целта на изследването. Те са дефинирани, както следва:
Обект на изследването - финансовото състояние на фирмата.
Предмет на изследването - дългосрочната способност на фирмата за обслужване на задълженията с външен характер
Цел на изследването - да се развие и приложи технология за анализ и оценка на платежоспособността на фирмата.

С оглед на всичко това задачите на изследването са:
1) Да се представи платежоспособността в обхвата на анализ на финансовото състояние на фирмата.
2) Да се представи използването на активите на фирмата като фактор на платежоспособността.
3) Да се избере и опише методика за анализ и оценка на платежоспособността на фирмата.
4) Да се анализира платежоспособността на „Лейди София” АД.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек