Човешки фактори в примитивната икономика

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2008-04-22
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 23 стр.
Университет: Киевски славистичен университет
Специалност: Финанси и кредит
Предмет: Икономика
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (75KB)          Html format .Html (30KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

теоретико-методични въпроси на геоикономиката, човешки фактори, трудов пазар, безработица, занаятчийство, разпределение на труда, раса, брачност, разводимост, раждаемост, смъртност, политически фактори, демографски фактори

Частично (кратко) резюме на темата

Геоикономиката изучава единството и взаимодействието между човешкото общество и природата в света. Геоикономиката изучава човешките, природните, социално- икономическите ресурси и развитието и териториалното разположение на отраслите на стопанството в света.

В света съществуват големи различия в териториалното разпределение на природните условия и ресурси, и трудовите ресурси. Общественото разделение на труда е процес на непрекъснато обособяване на различни видове обществен труд.

При първообщинния строй се проявява – според пола и възрастта: мъжете се занимават с лов и риболов, а жените – със събиране на плодове. Към разделение на труда – отделянето на скотовъдството от земеделието се поставя се началото на частната собственост. В резултат на това проявява второто голямо разделение на труда – отделянето на занаятите от селското стопанство. На пазара стоките се предлагат от търговците, т.е. на лице е третото разделение на труда – обособяването на търговията като самостоятелен стопански отрасъл. По същото време в началния период на капитализма, машинното производство се отделя от селското стопанство и се обособява в самостоятелен отрасъл. Това е четвъртото голямо разделение на труда. Появата на класата на занаятчиите, търговците и промишлените работници довежда до обособяване на градски населени места.

Общественото разделение на труда в своето развитие се проявява в две основни форми: отраслово и териториално. При отрасловото разделение на труда се постига обособяване на различни отрасли от сферата на материалното производство и непроизводствената сфера. В резултат на отрасловото разделение па труда се формира отраслова структура на стопанството.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек