Човешки фактори в примитивната икономика

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2008-04-22
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 23 стр.
Университет: Киевски славистичен университет
Специалност: Финанси и кредит
Предмет: Икономика
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (75KB)          Html format .Html (30KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

теоретико-методични въпроси на геоикономиката, човешки фактори, трудов пазар, безработица, занаятчийство, разпределение на труда, раса, брачност, разводимост, раждаемост, смъртност, политически фактори, демографски фактори

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Геоикономиката изучава единството и взаимодействието между човешкото общество и природата в света. Геоикономиката изучава човешките, природните, социално- икономическите ресурси и развитието и териториалното разположение на отраслите на стопанството в света.

В света съществуват големи различия в териториалното разпределение на природните условия и ресурси, и трудовите ресурси. Общественото разделение на труда е процес на непрекъснато обособяване на различни видове обществен труд.

При първообщинния строй се проявява – според пола и възрастта: мъжете се занимават с лов и риболов, а жените – със събиране на плодове. Към разделение на труда – отделянето на скотовъдството от земеделието се поставя се началото на частната собственост. В резултат на това проявява второто голямо разделение на труда – отделянето на занаятите от селското стопанство. На пазара стоките се предлагат от търговците, т.е. на лице е третото разделение на труда – обособяването на търговията като самостоятелен стопански отрасъл. По същото време в началния период на капитализма, машинното производство се отделя от селското стопанство и се обособява в самостоятелен отрасъл. Това е четвъртото голямо разделение на труда. Появата на класата на занаятчиите, търговците и промишлените работници довежда до обособяване на градски населени места.

Общественото разделение на труда в своето развитие се проявява в две основни форми: отраслово и териториално. При отрасловото разделение на труда се постига обособяване на различни отрасли от сферата на материалното производство и непроизводствената сфера. В резултат на отрасловото разделение па труда се формира отраслова структура на стопанството.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек