Опазване на околната среда от замърсяване с отпадъци

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-06-27
Рейтинг:
4 1 2 3 4 5
(5 гласа)
Дължина: 16 стр.
Цена:
 (33 лв) 31.35 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.65 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (61KB)          Html format .Html (29KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

проблемът с отпадъците в Европа и в България, видове отпадъци, методи за опазване на околната среда от замърсяване, отпадъци в почвата, обезвреждане на отпадъците, екологична политика на България, третиране на производствени и опасни отпадъци, предпазни мерки при образуване и/или третиране на отпадъци

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Отпадъците са основен проблем във всяка европейска страна и като цяло количеството им се увеличава. Образуването на отпадъци отразява загубите на материали и енергия и натоварва обществото с икономически и все по-големи екологични разходи за събиране, обработка и премахване на отпадъците. Повечето от отпадъците в Европа се поставят в депа за отпадъци, но изгарянето на отпадъци се използва все по-често. Въздействието на поставянето на отпадъците в депа и изгарянето им е съществено, поради възможните емисии на газове, причиняващи парниковия ефект (метан) и трансграничната миграция на органични микрозамърсители (диоксини и фурани) и летливи тежки метали.

В повечето европейски страни общото количество отпадъци продължава да се увеличава. Натрупването на комунални отпадъци е голямо и продължава да нараства. В много страни количествата образувани опасни отпадъци са намалели, но в други са се увеличили, като в някои от случаите това се дължи на промените в дефинициите относно кои отпадъци са опасни и кои подлежат на незабавно сортиране и унищожение. В Западна Европа натрупването на производствени отпадъци се е увеличило от средата на 90-те години насам, докато в Централна Европа картината не е толкова ясна. Отпадъците от минното производство и добива в кариерите е най-голямата отделна категория отпадъци в Европа, като данните показват общо намаляване, което съответства на спада в минното производство и експлоатацията на кариерите.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек