Проблеми на опазване на околната среда в предприятие “АГРОПОЛИХИМ” АД

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-03-06
Рейтинг:
4.6 1 2 3 4 5
(5 гласа)
Дължина: 12 стр.
Университет: ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
Специалност: Защита на националната сигурност
Предмет: Индустриална и екологична сигурност
Цена:
 (29 лв) 27.55 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.45 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (47KB)          Html format .Html (32KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

околна среда, природни ресурси, „Агрополихим”, стандарти за качество, условия на труд, ресурси, предприятие, опасни вещества, отпадъци

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Легално определение на основните институти на екологичното право са два в допълнителните разпоредби на параграф 1 на Закона эа опазване на околната среда (ЗООС, 1991 г.). По смисъла на този закон:

1) околна среда е комплекс от естествени и антропогенни фактори и елементи, които се намират в състояние на взаимна зависимост и влияят върху екологичното равновесие и качеството на живота, здравето на хората, културното, историческото наследство и ландшафта.

2) опазването на околната среда е дейност, която е насочена към предотвратяване на деградацията на околната среда, нейното възстановяване, запазване и подобряване, и включва събирането на информация и контрол за състоянието и предварителната оценка на въздействието върху околната среда на проектираните дейности.

3) природните ресурси са частите на органичната и неорганичната природа, които се използват или могат да бъдат използвани от човека за задоволяване на неговите нужди.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.47 сек