Стратегия на програма ИСПА за устойчиво развитие на околната среда.

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2006-10-26
Рейтинг:
4.5 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 43 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (23 лв) 21.85 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.15 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (48KB)          Html format .Html (32KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

предприсъединителни фондове и програми, ИСПА, САПАРД, инфраструктура на околната среда, Национална стратегия за развитие, критерии за присъединяване.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Целта на настоящата разработка е да очертае насоките и рамката за ефективно използване на новия финансов инструмент на ЕС в предприсъединителния период - ИСПА - сектор околна среда, като се имат в предвид следните направления:

• управление на отпадъците
• качество на въздуха
• качество на водите.

Изследването се основава на приоритетите в “Партньорство за присъединяване” и Националната програма за приемане на европейското законодателство (NPAA), Наредбата на ЕС за ИСПА, както и разработени национални програми в разглежданите три области,. две от които са приети през 1999г. от Министерски съвет и приложени в резюме към настоящия документ / Приложение №2 и №3

В тези документи са определени главните цели, които трябва да бъдат постигнати, разработени са планове за действие, където е уместно, са определени и мерките, които ще бъдат предприети (инвестиционни, институционални, нормативни и т.н.) и накрая са разработени инвестиционни програми за периода 1999-2002. Тези програми включват приоритетни инвестиционни проекти, които са установени на базата на общи и специални критерии, необходимите финансови инвестиции за тяхната реализация и потенциалните финансови източници.

Следва да се подчертае, че ИСПА се разглежда не изолирано, а като много важен инструмент за реализация на цялостната програма за присъединяване в разглежданата област, която включва синхронизиране на законодателството, разработване на програми и планове за действие и тяхното практическо прилагане, институционално укрепване, развитие на сектора околна среда в контекста на необходимостта от стабилно икономическо развитие и демократизация на обществените процеси.
Всички посочени мерки са част от Националния план за икономическо развитие 2000-2006 г. и Националната стратегия за околната среда.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек