Подкрепа за устойчиво управление на кризи на централно и местно ниво - финансиране по програма ФАР, 2005 г.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-08-31
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 16 стр.
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (89KB)          Html format .Html (28KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

заплаха от земетресение, заплаха от наводнение, заплаха от свлачище, бедствени и кризисни ситуации, национални и европейски нормативни актове и разпоредби, мерки за предотвратяване или намаляване последствията от бедствия, мерки за защитата на живота и здравето на населението, мерки за опазване на околната среда

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

През периода 25-29 юли 2005 г. екип от независими експерти проведе мисия в България с цел оценка на щетите от наводненията, като бърз отговор на искането на българското правителство за отпускане на финансова подкрепа от ЕС за преодоляване на последиците от бедствието. Заключителният доклад на мисията на основата на наблюденията на експертите и на проведените дискусии с представители на регионалните и местни структури отбеляза няколко ключови области, по които следва да бъдат предприети мерки, измежду които и:

- Необходимо е осигуряването на професионалисти, разполагащи с техническата експертиза, които да предоставят съвети на населението на местно ниво как да приоритизират действията си и следователно осигуряването на ресурси за подобряване на управлението на риска от наводнения да бъде подобрено;

- Осигуряването на ресурси с цел подобряване на управлението на риска от наводнение следва да бъде повишено. По-голямо внимание и ангажираност следва да бъде обърнато в областта на изграждане и поддръжка, например разработване на планове за управление и поддръжка за техническите съоръжения (речни корита, диги, язовири), и отстраняването на растителност (програми за почистване на реките), с цел осигуряване на ефикасна и ефективна дейност на съществуващите съоръжения срещу наводнения преди и по време на тяхното настъпване.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.38 сек