Управленски решения в организациите, работещи с хора с увреждания.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-03-18
Рейтинг:
3.5 1 2 3 4 5
(14 гласа)
Дължина: 89 стр.
Университет: Софийски университет св. Климент Охридски
Специалност: Социални дейности
Предмет: Организация и управление
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (76KB)          Html format .Html (53KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

теоретични основи на вземането на управленски решения, същност и значение, функции, елементи, етапи, подходи, методи за изработка на управленски решения, социална работа с хора с увреждания (основни понятия, нормативна база, организации), емпирично изследване (цели и методика, анализ на емпирични данни).

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Обект на настоящото изследване са организациите, работещи с хора с увреждания, на държавно, общинско и неправителствено равнище, техните ръководители и служители.

Предмет на изследването са управленските решения, прилагани в организациите, работещи с хора с увреждания.

Целта е да са анализира процеса на вземане на управленски решения, тяхната същност, видове и подходи на изработка.

Задачи:
1. Анализ на същността, видовете, методите, етапите и подходите на изработка на управленски решения;
2. Анализ на нормативната база;
3. Анализ на спецификата на управленските решения в организациите, работещи с хора с увреждания;
4. Емпирично изследване на състоянието на вземаните управленски решения в организациите, работещи с хора с увреждания;
5. Формулиране на изводи и препоръки относно спецификата на вземаните управленски решения в организациите, работещи с хора с увреждания.

Хипотеза: управленските решения вземани от ръководителите, осъществяващи управлението в организациите, работещи с хора с увреждания, са с програмиран характер, обслужващи в по-голяма степен пряката реализация на дейностите по интегриране на хората с увреждания, а в по-малка степен, осъществяващи динамична, оперативна регулация на вътрешно-организационния климат.

При реализиране на настоящото изследване бяха използвани следните изследователски методи:
- Теоретичен анализ на публикации по проучвания проблем;
- Проучване на нормативни документи;
- Анкетно проучване;
- Математическа обработка на емпиричните данни;
- Синтез и обобщение.

Дипломната работа е структурирана в три части. Първата част съдържа теоретични основи на вземането на управленски решения – същност на управлението и управленските решения, дефиниции, видове, методи, етапи и подходи. Във втората част са изложени управленските аспекти на социалната работа с хора с увреждания-основни понятия, нормативна база, органи за управление на системата и организации за работа с хора с увреждания. Третата част съдържа резултати и изводи от емпиричното изследване.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек