Ролята на неправителствените организации за демократизиране на международната политика.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2007-02-01
Рейтинг:
3 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 74 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (92KB)          Html format .Html (50KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

неправителствени организации, международни отношения, споразумения, спогодби, лобиране, неправителствен сектор, прозрачност в политиката, функции на НПО, дебатът Север-Юг.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В днешния глобализиран свят международната политика страда от сериозни демократични дефицити – провал на държавните актьори да представляват интересите на хората и недостатъчносто участие на гражданите в нея. Според редица автори участието на НПО в международната политика преодолява именно тези дефицити. Разбира се, има и такива, които се противопоставят на това разбиране с аргумента, че дейността на тези организации има по-скоро обратен ефект, т.е. засилва недемократичния характер на политиката. Кой има право в този дебат? На негова база се извежда следният изследователски въпрос: способни ли са НПО да допринесат за демократизиране на международната политика или по-скоро задълбочават кризата на демокрацията в глобален мащаб. Целта на настоящата разработка е да покаже каква е ролята на НПО за демократизиране на международната политика. За постигане на тази цел се поставят следните задачи:

- Да се анализират основните функции на НПО в международната политика, насочени към преодоляване на демократичните дефицити;

- Да се очертаят основите проблеми на НПО, които поставят под съмнение положителния ефект от дейността им;

Тези задачи определят организацията на разработката. Дипломната работа е разделена на три глави. В глава I се прави теоретичен обзор на проблема. Целта е да се отграничат НПО, които са обект на изследването и да се изведат основните демократични проблеми на международната политика. Функциите на НПО на глобално ниво са обект на разглеждане в глава II. Последната глава е посветена на проблемите на НПО, заради които се оспорва положителния ефект от дейността им.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 1.59 сек