Осигуряване при безработица.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2005-04-19
Рейтинг:
3.1667 1 2 3 4 5
(18 гласа)
Дължина: 12 стр.
Цена:
15 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (28KB)          Html format .Html (20KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

обективни основи на безработицата, законово нормативна уредба, фонд “Безработица”, осигуряване за безработица, социална защита на безработните, осигурителни плащания при безработица (обезщетения, помощи, насърчаване на безработните към самостоятелна заетост), състояние на безработицата в България през август 2004 година.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Безработицата е основна характеристика на съвременните индустриални общества, в които икономиката реагира на промените в производството и потреблението чрез динамиката на предлагането и търсенето.

Явната безработица е несъществена в общества, в които земеделието е основен поминък и в които повечето хора осигуряват по този начин собствената си издръжка. В съвременното общество обаче, повечето хора живеят в градовете и издръжката на живота им зависи от възможността да работят срещу заплащане. Това означава, че възможността им да работят зависи от това дали тези, които притежават капитал, се нуждаят от труда им.

Срещу труда си работниците получават заплати. Това, от своя страна, създава търсене на стоки, което подтиква предприемачите да организират производството им, осигуряващо работа за хората, за да купуват стоки чрез заплатите си и т.н. По принцип в съвременната икономика зависимостта капитал-труд и обратно налага стимулиране на икономическа реализация на капитала чрез увеличаване на заетостта.

Това означава, че паралелно с останалите пазарни реформи, първата мярка в областта на икономическата политика трябва да бъде създаване на заетост и стимулиране започването на бизнеса.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.43 сек