Социално законодателство на Република България относно правата на инвалидите

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2008-03-05
Рейтинг:
3.5 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 10 стр.
Университет: Шуменски университет
Специалност: Социални дейности
Предмет: Социално законодателство и социална защита
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (51KB)          Html format .Html (31KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

социално законодателство, социална защита, права, инвалиди, рехабилитация, социална интеграция, увреждания, социално-икономическа защита

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Според Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, който урежда правото на рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, тяхната защита и произтичащите от това задължения на държавните органи, общините, стопанските и обществените организации в страната, "и н в а л и д" е всяко лице, независимо от възрастта му с физическо, сетивно или умствено увреждане, което затруднява социалното му интегриране и участие в обществения живот, възможностите му за общуване и обучение или трудовата му реализация.

По същия закон "инвалид с трайно увреждане" е лице с установена степен на намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.
"Рехабилитация" е последователен и непрекъснат процес, имащ за цел подпомагане на инвалидите да достигнат оптимално физическо, интелектуално, психическо и социално равнище на дейност и да го поддържат при запазване стандарта и качеството на живот и разширяване степента на независимостта им.

"Социална интеграция" е комплексен процес, предназначен да поддържа способностите на инвалиди за самостоятелен живот и пълноценни обществени отношения.

Техническите помощни средства и съоръжения са технически пособия, които заменят или подобряват функции на човешкия организъм и увеличават възможностите на инвалидите за самообслужване и за трудова дейност.

Специализираните предприятия са търговски дружества и кооперации на инвалиди, които осигуряват специални условия на труд при определено съотношение на здрави и трудоустроени лица.
"Начална рехабилитация" е комплекс от дейности за развитие на умения за ориентация и комуникация на лица с увреждане.
"Национално представени организации на инвалиди" и "организации за инвалиди" са тези организации, които представляват инвалидите при условия и по ред, установени с акт на Министерския съвет.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.38 сек