Приложение на системния подход и системния анализ при управлението на човешките ресурси във въоръжените сили на Република България.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2006-07-27
Рейтинг:
4.9062 1 2 3 4 5
(32 гласа)
Дължина: 65 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Предмет: Икономически анализ в отбраната и сигурността
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (133KB)          Html format .Html (63KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

обща теория на системния подход и системния анализ, приложение при решаване на проблема със съкращаването на българските военнослужещи от системата на ВС и социалната им интеграция в гражданското общество, приложение при решаване на проблема с дилемата за професионална или наборна армия, приложение при решаване на проблема с бъдещето на военното образование.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Да мислим за отбраната на страната в глобалния свят, означава да осъзнаем, че всички световни промени се отразяват върху сигурността на България в широкия смисъл на това понятие. Вече няма проблеми и процеси в сферата на сигурността, които да не ни засягат! И това е сърцевината на новата политика за национална сигурност и принципно важното положение при изграждането на новата наша армия.

България като част от Северноатлантическия алианс оценява проблемите, приоритетите и практическите действия с по-голяма отговорност и мисъл за бъдещето. Почти две години след Срещата на върха в Прага трансформационните процеси в НАТО се усилват едновременно с разширяване обхвата и характера на военните мисии. В практически план това означава пълно възстановяването, модернизацията и превъоръжаването на бойната и поддържащата техника, инфраструктурата и комуникациите. “С приемането на пакета от единадесет програми за приоритетно превъоръжаване тези процеси ще се ускорят и ще получат стабилност във времето, тъй като на политическо равнище бяха приети с консенсус и са в етап на практическа реализация. Така че време е да се съсредоточим върху най-важния компонент от системата на отбраната "Оръжия - финансови ресурси – човешки ресурси" - именно човешките ресурси. За да бъдем ефективни в новите международни и вътрешни условия трябва да създаваме лидери, способни да посрещнат реалните предизвикателства на ръководството, командването и контрола, на мениджмънта. Необходими са лидери, които развиват военната организация, привличайки своите подчинени, които са убедени, че непрекъснатото усъвършенстване е ключът към поддържането на бойните способности на армията, лидери, които притежават морал и етика не само да водят войски, а и да бъдат пример за нацията, както българските офицери винаги са били.

Във връзка с изказването на Министъра на отбраната Николай Свинаров, счетохме, че приоритетна задача на БА е развитието на нейния човешки потенциал. Затова в тази курсова работа ще бъдат разгледани следните няколко проблема, които според нас засягат бъдещето на БА. А, именно:

- Съкращаването на българските военнослужещи от системата на ВС и социалната им адаптация в гражданското общество;
- Професионализацията на БА;
- Проблемите на военното образование.

Като за анализирането на всеки по – горе споменат проблем ще бъде използван системният подход за анализ. Мотивът ни за използването на този подход се базира на основната негова черта - принципът на цялостност, т.е. системата в своята цялостност, се състои от отделни части или елементи, между които съществуват отделни връзки.
По аналогия, ВС е системата (цялото), управлението на човешките ресурси е подсистема на ВС (на системата – цялото), а разглежданите от нас проблеми за съкращаването и социалната адаптация на военнослужищите, професионализацията на БА и военното образование са нейни под - подсистеми между които съществува връзка.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек