Обезпечения на банковите кредити

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2008-09-26
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 7 стр.
Университет: Великотърновски университет
Специалност: Финанси
Предмет: Банково дело
Цена:
 (25 лв) 23.75 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.25 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (49KB)          Html format .Html (22KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

активни и пасивни банкови операции, неутрални банкови операции, банков кредит, обезпечение на банков кредит

Частично (кратко) резюме на темата

Банкови гаранции. Това са банкови сделки. Страна по тях може да бъде както банка, така и небанкова финансова институция и държавата. С банковата гаранция банката писмено се задължава да плати на посоченото в гаранцията лице определена сума пари съобразно условията, предвидени в нея.

Банковата гаранция като сделка е източник на две правоотношения.

Първото е между наредителя и гаранта – банката. Наредителят е лицето, по чието искане банката издава банкова гаранция. Наредителят заплаща възнаграждение на банката гарант и предоставя надлежно обезпечение залог или ипотека за издаване на гаранцията, което по стойност е равно или превишава нейната стойност.

Второто правоотношение е между банката гарант и бенефициера в качеството му на трето ползващо лице.

Задължение на банката е да извърши плащане към бенефициера при настъпване на условията предвидени в гаранцията. Банката гарант се задължава да плати едно чуждо задължение- това на наредителя към бенефициера.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек