Двуравнищната банкова система в България и Русия

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-03-18
Рейтинг:
4 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 52 стр.
Университет: Международен славянски институт
Специалност: Финанси
Предмет: Икономика
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (118KB)          Html format .Html (43KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

Двуравнищна банкова система, банки, финансови институти, Национална банка, БНБ, търговски банки, банкови операции, банкови системи на Русия, България, Германия, Великобритания, САЩ, функции и организация на Националната банка, учредяване и лицензиране на търговска банка, контрол и надзор на банковата дейност

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Първите банки възникват като реакция на търговците срещу извънредно високите лихви на заемите, които отпускали лихварите, но те бързо се развиват в силни кредитни институти, отговарящи на нарасналите нужди на развиващите се национални стопанства. Силен импулс за активизиране на банковите операции дало разширяването на международната търговия и свързаната с нея нарастваща необходимост от специализирани институти за извършване на разплащания по стокообмена. Ролята на банките се увеличила и поради големите потребности от финансови средства за разгръщане на различни стопански дейности и финансови операции. Истинско развитие банките получават в условията на капиталистическото стопанство. Все повече банките започват да събират като в резервоар свободните, “излишни” парични средства и да ги предоставят на разположение на нуждаещите се от тях. Така се установява заемният (лихвоносният) капитал. Заемният капитал е капитал, носещ печалба за кредитора и за длъжника.

Възниква една от най-важните функции на банките – кредитната дейност, която става тяхна основна специалност.

Следователно банките като финансови институти са важно свързващо звено между лицата, които притежават капитал в “излишък” и временно не могат или не искат да го използват активно, и лицата, които не разполагат с капитал и имат възможност да си го набавят под формата на кредит.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.42 сек