Двуравнищната банкова система в България и Русия

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-03-18
Рейтинг:
4 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 52 стр.
Университет: Международен славянски институт
Специалност: Финанси
Предмет: Икономика
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (118KB)          Html format .Html (43KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

Двуравнищна банкова система, банки, финансови институти, Национална банка, БНБ, търговски банки, банкови операции, банкови системи на Русия, България, Германия, Великобритания, САЩ, функции и организация на Националната банка, учредяване и лицензиране на търговска банка, контрол и надзор на банковата дейност

Частично (кратко) резюме на темата

Първите банки възникват като реакция на търговците срещу извънредно високите лихви на заемите, които отпускали лихварите, но те бързо се развиват в силни кредитни институти, отговарящи на нарасналите нужди на развиващите се национални стопанства. Силен импулс за активизиране на банковите операции дало разширяването на международната търговия и свързаната с нея нарастваща необходимост от специализирани институти за извършване на разплащания по стокообмена. Ролята на банките се увеличила и поради големите потребности от финансови средства за разгръщане на различни стопански дейности и финансови операции. Истинско развитие банките получават в условията на капиталистическото стопанство. Все повече банките започват да събират като в резервоар свободните, “излишни” парични средства и да ги предоставят на разположение на нуждаещите се от тях. Така се установява заемният (лихвоносният) капитал. Заемният капитал е капитал, носещ печалба за кредитора и за длъжника.

Възниква една от най-важните функции на банките – кредитната дейност, която става тяхна основна специалност.

Следователно банките като финансови институти са важно свързващо звено между лицата, които притежават капитал в “излишък” и временно не могат или не искат да го използват активно, и лицата, които не разполагат с капитал и имат възможност да си го набавят под формата на кредит.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек