Предизвикателства пред платежната система в България

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2009-01-19
Рейтинг:
4.6667 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 38 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (89KB)          Html format .Html (28KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

платежни системи, Единна европейска платежна зона (SEPA), РИНГС, разплащателни системи, сетълмент, клиринг, платежни инструменти, безналични плащания, електронни плащания

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Развитието на платежната система е непрекъснат процес. Това се определя както от динамиката на търсенето на едни или други платежни услуги, така и от развитието на възможностите на доставчиците на платежни услуги, на операторите на платежни системи, а в по-общ план - на инфраструктурата.

В допълнение самият процес на дефиниране, управление и реализация на развитието на платежните системи се превръща в самостоятелен и важен въпрос, на който се отделя не само изследователско, но и регулаторно внимание.

За пример може да се посочи работата на Комитета по платежните и сетълмент системи към Банката за международни разплащания.
Националната платежна система е системата, чрез която се извършват безналични плащания, т.е. плащания, при които задълженията между двете страни се уреждат чрез прехвърляне на вземания от парични институции . търговски банки и централната банка.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек