Как банките печелят пари

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2009-08-28
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 15 стр.
Предмет: Пари, банки и капиталови пазари
Цена:
 (33 лв) 31.35 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.65 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (61KB)          Html format .Html (22KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

финансова система, банки, възникване на кредита, видове кредити, кредитна политика, обезпечаване на вземанията, видове обезпечения, кредитен риск, методи за измерване на кредитния риск, междубанкова конкуренция, кредитна сделка, непогасяване, погасяване с просрочие, ломбардни и ипотекарни кредити

Частично (кратко) резюме на темата

В днешното икономическо състояние, доминиращо място и важна роля на банките е кредитната дейност.

Кредитът е самостоятелна икономическа категория, отразяваща обективното съществуване и проявление на едно специфично икономическо явление с определено място и роля в пазарното стопанство. В основата на неговата същност е кредитното движение на стойността и свързаните с него заемни отношения, както и израсналата на тяхната основа специфична банково-кредитна настройка.
Възникването на кредита може да се определи като следващото по важност явление за обществото след появата на парите. Чрез кредита се постига съкращаване на периода за удовлетворяване на потребностите на фирмите и домакинствата.

Кредитът се появява в сферата на размяната, където се извършва еквивалентен обмен на стоки, при който те сменят своите собственици. Следователно кръгооборотът и оборотът на капитала са обективната икономическа основа за развитието на кредита и кредитните отношения.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек