“Възможности за конструиране на взаимен фонд в България”

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2009-09-09
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 87 стр.
Университет: Икономически университет - Варна
Специалност: Финанси
Предмет: Финанси
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (172KB)          Html format .Html (52KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

конструиране на взаимен фонд, финансова система в България, портфейлен мениджмънт, инвестиционна дейност на взаимния фонд, управление на портфейла, инвестиционни цели, конюнктурна обстановка, влияние на външната среда, емитиране на ценни книжа, български капиталов пазар

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

С развитието на капиталовия пазар в България, се появиха възможности за навлизането на нови видове финансови институции непознати до сега на българския финансов пазар.

Една от тях е и взаимния фонд, като свързващ елемент между индивидуалните спестители и капиталовия и паричния пазар, ето защо, настоящата дипломна работа има за цел, да представи същността на взаимните фондове, предимствата от инвестирането в тях, както и представянето на специално конструиран фонд, съобразен с българското законодателство,потребностите на българските инвеститори и възможностите, които предоставя финансовия пазар у нас. За целта се използвани редица анализи в зависимост от задачите, които са поставени в различните глави на разработката.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек