Характеристика на взаимоотношенията между предприятията и банките по повод на ползване на банкови кредити

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-09-27
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 15 стр.
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (81KB)          Html format .Html (26KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

функции на банката; активни и пасивни банкови операции; кредитиране на предприятия; класификация на кредитите; кредитно задължение; начини за погасяване; обезпечаване; видове кредити: контокорентен, сконтов, акцептен, авален, ломбарден, револвиращ, по разширена кредитна линия, овърдрафт; кредитоспособност на клиентите, банкова гаранция

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Икономическата конюнктура в България постепенно се подобри след последните години на преход, съпътствани с икономически кризи, включително и във финансовата сфера, банкови фалити и пр., и дори икономиката ни е определена като “пазарна” в Редовния доклад на Европейската комисия за напредъка на България в процеса на присъединяване от декември 2006 г. месец преди реалното членство на България в ЕС.

Неизменен аспект в пазарната икономика е финансовата система, в частност търговската банка като посредник с разнообразни икономически функции. Водеща е нейната роля при предоставянето на свободните парични средства за разнообразни цели (инвестиции, оборотни средства, потребителски кредити и пр.), концентрирани в нея под формата на депозити.

Един от перспективните отрасли в страната е частното производство, което е следствие от увеличеното количество на преките инвестиции в страната, от перспективните възможности, следствие законодателни и институционални регулации и т.н.. Постоянно нарастващите изисквания от страна на клиентите обаче поставят нови предизвикателства пред българските компании, повечето от които се сблъскват с проблеми като: остаряла материално-техническа база, недостатъчно квалифициран персонал, ограничени средства за обновление и нововъведения и т.н. Именно тук се проявява и ролята на търговските банки като институцията, осигуряваща тези средства, като незаменимото звено, подпомагащо икономическият растеж.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни разработки:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.42 сек