Разработване на рекламата в туризма

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2009-10-08
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 71 стр.
Университет: Стопанска академия "Д. А. Ценов"
Специалност: Мениджмънт и икономика на туризма
Цена:
 (99 лв) 79.20 лв (нова цена)
  (Спестявате 19.80 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (193KB)          Html format .Html (52KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

реклама в туризма, рекламна комуникация, рекламно послание, творчество в рекламата, елементи на рекламна кампания, целеви рекламни аудитории, рекламен бюджет, рекламни разходи, видове реклама в туризма, директен маркетинг, директни продажби, директна реклама

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Туризмът като масово явление възниква през първата половина на миналия век. Обект на туристическото потребление са преди всичко услугите, а след това стоките.

Съществуването на много туристически места, тяхното географско разположение, забележителностите и предлагането им остават неизвестни, ако те сами не се изявят къде се намират и с какви ценности разполагат. Засега главно чрез рекламата туристическите места и предлаганите услуги и стоки стават достояние на милионите активни и потенциални туристи.

Рекламодателите в туризма са улеснени в развитието на рекламно-пропагандната дейност, защото разчитат на опита преди всичко на специалистите от търговията. В търговията и туризма, както знаем се използват почти еднакви по форма рекламно пропагандни средства. В туризма най-голямо относително тегло заемат брошурите, етикетите и др., докато в търговията обявленията се нареждат на първо място.

Рекламата организира своите акции съобразно начина на живот, социалния бит, традициите на хората, към които е насочена. За да въздейства на потребителя, рекламата си служи с икономически, естетически и организационни средства и мероприятия за популяризация на туристическите блага и забележителности.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек